Vergoedingen

Via je zorgverzekering ben je verzekerd voor de intake, de assistentie tijdens de bevalling en de kraamzorg.

Heb je alleen een basisverzekering dan betaal je een eigen bijdrage (5,10 euro per uur). In dit geval krijg je dan voor je eigen bijdrage een aparte factuur ná de kraamweek. Dit kan zijn via je zorgverzekeraar of via KraaMama Geboortezorg. Je eigen bijdrage valt niet onder de partus-uren.

Als je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je eigen bijdrage wel vergoed wordt. Dit kun je navragen bij jouw zorgverzekeraar.

Heb je een Restitutie Polis dan krijg je een factuur van KraaMama Geboortezorg die je dan zelf moet voldoen. In dit geval krijg je dan ook voor je eigen bijdrage een aparte factuur die je zelf aan KraaMama Geboortezorg moet voldoen.

Het totaal aantal uren kraamzorg waar je recht op hebt wordt tijdens het intake gesprek geïndiceerd aan de hand van het Landelijke Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit wordt gedaan op basis van je medische situatie en de gezins situatie. De uren van de eigenlijke bevalling vallen hier buiten en worden apart vergoed door de zorgverzekering.

De vergoede uren zijn bij kunstvoeding 45 uur en bij borstvoeding 49 uur, verdeeld over 8 dagen. Mochten er na de bevalling of tijdens de kraamweek redenen zijn om meer kraamzorg te bieden dan zullen extra uren geïndiceerd worden. Dit wordt altijd in overleg met de verloskundige gedaan, daar zij de eindverantwoording heeft. 

Een ziekenhuisopname is van invloed op de duur van de kraamzorg. Geef je tijdens de opname borstvoeding dan gaat 6 uur per opname dag van de kraamzorg af. Geef je kunstvoeding dan wordt de kraamzorg met 5,5 uur per opname dag verminderd.